امیررضا کوهی, متولد ۱۳۶۴ در تهران

مدارک دانشگاهی:

کارشناسی تصویر سازی
کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز

مدرک آموزشگاهی:

جهاد دانشگاهی
شرکت در جشنواره دانشجویی و برگزیده برترین آثار ارائه شده بین داننشگاه های علمی و کاربردی کشور

مدرس:

آموزشگاه هنر معاصر
نگارخانه ژینوس
آتلیه مصی

کیوریتور:

نمایشگاه ژینوس
نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
نگارخانه فرهنگسرای ارسباران شماره ۱
نگارخانه فرهنگسرای ملل

نمایشگاه انفرادی:

گالری ویونا سال ۹۴

نمایشگاه گروهی:

نمایشگاه گروهی موزه زمان(تابلو های کوچک)سال۹۵
نمایشگاه گروهی گالری ویونا-سال۹۶
نمایشگاه گروهی وزارت فرهنگ و ارشاد استان البرز۹۴
نمایشگاه گروهی گالری ژینوس سال۹۷
نمایشگاه گروهی وزارت کل فرهنگ و ارشاد استان تهران(۶ تیر ماه ۱۳۹۷)
نمایشگاه گروهی فرهنگستان هنر (۱۸ شهریور ۱۳۹۷)
نمایشگاه گروهی گالری لاله (۴ آبان ۱۳۹۷)
نمایشگاه گروهی وزارت کل فرهنگ و ارشاد استان تهران(۱۸ آذر ۱۳۹۷)
نمایشگاه گروهی موزه هنرهای معاصر فلسطین تحت عنوان سمای قلم _(۳ دی ۱۳۹۷)
نخستین جشنواره ملی ارتنگ (فرهنگستان هنر ،موزه هنری صبا) _(۱تیر ۱۳۹۸)
نمایشگاه گروهی فرهنگستان هنر (۲۵ تیر ۱۳۹۸)
نمایشگاه گروهی هتل اسپیناس (۲۲ آذر ۱۳۹۸)
نمایشگاه گروهی موزه هنرهای معاصر فلسطین۹۸
نمایشگاه گروهی فرهنگستان هنر۱۳۹۹
نمایشگاه گروهی گالری انتظامی(۷ آذر ۱۳۹۹)
نمایشگاه گروهی موزه هنرهای معاصر فلسطین۹۹

نمایشگاه مجازی گالری ایماژ(۱۴۰۰)
نمایشگاه گروهی تحت عنوان دغدغه هنرمندان ۳(گالری مورا ۱۴۰۱)
نمایشگاه گروهی گالری مورا تحت عنوان کروموزوم برتر(۵مرداد ۱۴۰۱)
نمایشگاه گروهی طراحی(سالانه طراحان معاصر ایران)_(خانه هنرمندان)- (۲۱ مرداد ۱۴۰۱)

درباره امیررضا کوهی