امیررضا کوهی,متولد ۱۳۶۴،متولد تهران
طراح, نقاش,مجسمه ساز
کارشناس رشته تصویر سازی
کارشناس ارشد رشته نقاشی
برگزاری چندین نمایشگاه گروهی در تهران
برگزاری چند نمایشگاه انفرادی
تدریس در زمینه طراحی و نقاشی
شرکت در جشنواره مسابقات بین دانشگاهی کشور و کسب مقام اول برای دانشگاه در سال ۱۳۹۴

رزومه کامل امیررضا کوهی
مصاحبه فصل نامه نقاشان امروز با امیررضا کوهی
سیر تکامل هنر
تعمقی دوباره
عکسهای کلاسهای آموزشی