سیر تکامل هنر

سیر تکامل هنردر دوران های مختلف ، با بوجود آمدن سبک ها و شیوه های مختلف که امروز تحت عنوان تاریخ هنر آن را میشناسیم و مطالعه میکنیم، درواقع سیری است از تکامل، چرا که دوران ها و سبک ها عاملی برای خلق و بلوغ دوران تازه تر ،سبک ها و روش ها و ایسم های نوین است و دوران مدرن و مدرنیته و پست مدرن که دیگر از آن هم گذر کردیم، خود دورانی است که از تجربه وسیر تکامل دوران های پیشین ، به بلوغ فکری امروزی رسیده است.

تجربه آکادمیک، درکی است از سیر تکامل دوران کلاسیک و باروک (که از عصر طلایی آن دوران یاد میشود) که هنر جویان و متاسفانه برخی از آموزگاران این حرفه با تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای معاصر، واژه ها و ایسم ها، و باز هم تأسف، با چشم پوشی از بخش حرفه ای و نظر بر اولویت اینکه تقاضا چیست؟ وسطح آگاهی هنرجویان چیست؟ معلمی را به تاراج گذاشته و هر آنچه که جویای هنر از او خواهد دهد.((آن هم با کپی کردن!!!))، یعنی تجربه ای را بدون دانش آکادمیک تجربه کردن و به خورد عوام دادن.

هنرمند دانش و تجربه آکادمیک(طراحی از مدل زنده)، تجربه طراحی و نقاشی رئالیستی، اکسپرسیونیستی و غیره را باید فرا گیرد و خود را در آن قالب قرار دهد و پس از کسب تجربه،با خلاقیت ،فکر و ایده ، هنرش را از فیلتردرونی و شخصی گذرانده و با شکستن قالب خود، خود را آزاد کرده و هنری مختص خود را نمایش دهد. به امید موفقیت .
(امیررضاکوهی

درباره امیررضا کوهی