بدون عنوان، اثری از امیررضا کوهی

1,400,000 تومان

تکنیک: اکرولیک

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: 30×45 cm
ماتریال: مقوا
تکنیک: اکرولیک
سال خلق: 1400
قیمت: 1,400,000

Go to Top