بدون عنوان، اثری از امیررضا کوهی

2,500,000 تومان

تکنیک: اکرولیک و رنگ روغن

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: ۵۰ × ۷۰
ماتریال: بوم
تکنیک: اکرولیک و رنگ روغن
سال خلق: 1400
قیمت: 2500000

Go to Top