بدون عنوان، اثری از امیررضا کوهی

3,000,000 تومان

تکنیک: اکرولیک و رنگ روغن

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: ۱۰۰ × ۷۰
ماتریال: بوم
تکنیک: اکرولیک و رنگ روغن
سال خلق: 1400
قیمت: 3000000

Go to Top