بدون عنوان، اثری از امیررضا کوهی

2,500,000 تومان

تکنیک: اکرولیک

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: ۴۰ × ۴۱ سانتیمتر
ماتریال: مقوا
تکنیک: اکرولیک
سال خلق: 1400
قیمت: 2,500,000

Go to Top